KORONA

Vi referer og svarer til de nasjonale rettningslinjene til en hver tid.

Vi referer og svarer til de nasjonale rettningslinjene til en hver tid: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Pr 04.03.2021 er ordlyden for arrangement i saler med fastmonterte seter sådan: 

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 

Regler for arrangement:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00. 

_
_
_