KORONA

Vi referer og svarer til de nasjonale rettningslinjene til en hver tid.

Vi referer og svarer til de nasjonale rettningslinjene til en hver tid: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Pr 22.06.2021 er ordlyden for arrangement i saler med fastmonterte seter sådan: 

Arrangementer

Innendørs Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.

Hos oss betyr det at med metersregelen inntakt har vi plass til 200 mennesker. 

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

_
_
_